WijkPanel Heechterp - Schieringen

Voor een schone, hele en veilige wijk

Naast de twee onderstaande vacatures voor bestuursleden zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroepen Wijkkrant en Groen. Hier hangen verder weinig eisen aan behalve een dosis gezonde enthousiasme. Meld u vooral aan via correspondentie of emailadres.

Vacatures

Voor het bestuur van het WijkPanel zijn wij nog op zoek naar 2 personen.

 • 1 Penningmeester
 • 1 Algemeen bestuurslid

De kandidaat moet passen in het volgende profiel. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar wijkpanel.hs@gmail.com met motivatie en CV.

Profielschets Onafhankelijk (Bestuurs) Lid WijkPanel:


Profiel

Een Onafhankelijk (Bestuurs) Lid WijkPanel is een lid zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement: Onafhankelijk = Geen bestuurlijke rol bij andere stichting en/of geen vergoeding(en) ontvangend bij andere stichtingen in de wijk opererend

Voor wat betreft het profiel van onafhankelijke leden van het WijkPanel kan aan de volgende competenties worden gedacht:

 • - Liefst leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring.
 • - Specifieke kennis op minstens één van de navolgende gebieden:
 • - (groen)beheer
 • - participatie
 • - communicatie/wijkkrant/website
 • - verkeersveiligheid
 • - jeugd/ouderen

Alsmede bereidheid deel te nemen/leiding te geven over 1 van de volgende werkgroepen


 • - groen
 • - wijkkrant

- Benaderbaar voor bewoners/partijen Heechterp - Schieringen

- Affiniteit met vraagstukken op het gebied van fysieke dan wel sociale leefbaarheid

- Bereid actief deel te nemen in het bestuur als ook in minimaal een van de werkgroepen

- Onafhankelijk en onbevooroordeeld

- Sociaal vaardig: kan op diplomatieke wijze een andere zienswijze verwoorden en overbrengen

- Inzicht in strategische processen

- Analytisch denkvermogen: kan complexe vraagstukken doorzien

- Teamgeest: kan binnen het WijkPanel op basis van argumenten tot een eensluidende opvatting komen.

- Wonende in de wijk Heechterp - Schieringen


Het is belangrijk bij het samenstellen van het WijkPanel aandacht te hebben voor diversiteit, bijvoorbeeld naar leeftijd en geslacht. Een samenstelling waarin men zich kan herkennen dan wel ten minste in kan vinden, kan een positieve uitwerking hebben op het draagvlak voor het WijkPanel en haar eventuele bevindingen ten einde een volwaardige gesprekspartner te zijn richting Gemeente en andere instellingen/stichtingen/verenigingen.