WijkPanel Heechterp - Schieringen

Voor een schone, hele en veilige wijk

WIJKPANELVERGADERING HEECHTERP-SCHIERINGEN 03-11-2016

Locatie: Wijkcentrum Egelantierstraat 3 , Leeuwarden

Aanwezig:

 • Vincent Childs                                   Voorzitter
 • Fridus van den Berg                         Bewoner
 • Nienke Kuiper                                   Bewoonster
 • Petra Talsma                                     Bewoonster
 • Mory Poursaleh                                Bewoner
 • Rikkie Hagen                                     Wijkmanager

Notuliste: Petra Vlutters

1). Opening en vaststellen agenda.

De voorzitter heet iedereen welkom.

Rikkie: hoe verder met de wijkideeën en hoe verder met het wijkpanel?

Deze onderwerpen komen de komende tijd terug.

De wijkmanager geeft aan dat bewoners misschien verwachten dat het panel  iets met de wijkideeën gaat doen terwijl de bewoners er zelf ook wat mee moeten. Het panel geeft aan dat het panel er vaak wel wat mee zal moeten via bv. de werkgroepen. Het zijn ideeën en het panel zal moeten gaat bekijken in hoeverre ze uit te voeren zijn of aan te passen zijn. Het tijdsbestek is wat moeilijk te voorspellen (zolang maar geen nieuw wijkidee uitzetten).

Voor de meeste mensen is het een idee indienen en dat is het. Op de website worden de ideeën en de voortgang gemeld. De manager geeft aan om de ideeën en de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de indieners te laten. En daarmee de indiener dus betrekken bij de eventuele uitvoering.

Wanneer het idee van het marktterrein wordt gerealiseerd , zal er  ook een coördinator moeten zijn.  In het geval van vergunning verlening, zal de gemeente eventuele overlappingen van activiteiten  in de gaten houden. De  marktplaats blijft eigendom van de gemeente. De organisator blijft verantwoordelijk voor het opruimen van het terrein.

2).  Goedkeuring notulen 06-10-2016

Het gaat hier enkel om de goedkeuring van de notulen. Nienke stelt op prijs dat er rechtstreeks gecommuniceerd wordt indien zaken niet duidelijk zijn.De notulen worden vast gesteld.

  

 3). Binnengekomen stukken

punten worden hier alleen genoemd en verderop behandeld:

 • Adviesvraag hondenterrein flats Eikenstraat (punt 8)
 • Wellzo aanvraag High – Five zaalvoetbal toernooi (punt 10)
 • Wellzo aanvraag aanpassing Jeugdhonk (punt 11)

Eline de Koning  (PvdA) geeft aan binnenkort  aan te schuiven om op de hoogte te worden gebracht van wat er reilt en zeilt. De notuliste houdt PalGroenLinks op de hoogte.

4).  Stemming begin nieuw bestuur:

De Sesamacademie kan eventueel helpen met het duidelijk maken van de structuur en om daarin overeenstemming te bereiken binnen het panel (het helpen van de organisatie).

Er zijn minimaal twee mensen nodig waaronder een voorzitter en een secretaris  om het bestuur op dit moment te leiden, ook om subsidie te krijgen. Bij eventueel nieuwe leden, zou een nieuwe stemming plaats kunnen vinden.  De voorkeur ligt bij een 3, 5 of 7 koppig bestuur. De  huidige voorzitter wil graag een klein bestuur met daarnaast doeners met competenties voor de werkgroepen. De stemming vindt plaats:

 • Vincent Childs Voorzitter/Secretaris             4 voor , 1 tegen
 • Mory Poursaleh Algemeen Bestuurslid        3 voor,  2 tegen

5).  Nieuw begin…..

Het panel wordt opnieuw neergezet. De vraag die daarbij rijst is of daar ook een nieuw logo bij hoort.

(zie Attachement en punt 9)

Het nieuwe logo wordt voorgelegd. Het ziet er totaal anders uit dan het huidige en symboliseert draagvlak en relaties. Het panel  vindt het mooi en stemt er mee in.

Er worden oa.  t-shirts met dit logo bedrukt. Deze kunnen eventueel ook samen met een bedrukte pen in het welkomstpakket voor nieuwe bewoners.  Kunnen er folders/flyers  voor 19 november  met dit logo klaar zijn?  Tevens gebruiken voor de aankondiging van de 26 december kerstlunch.

6). Aanmelding aspirant bestuurslid

De heer Niels Schotman heeft zich aangemeld voor het panel. Er zal binnenkort een gesprek met hem plaatsvinden. Hij kan eerst aanschuiven om zich te oriënteren.

7).  Profielschets

Er is een profielschets voor nog 2 onafhankelijke bestuursleden ; 1 penningmeester en 1 algemeen bestuurslid.  Deze zullen op de website kenbaar gemaakt moeten worden en tevens op Facebook , bij het sociaal wijkteam en bij Marije de Vos en Harrold Hesselink.

8). Hondenterrein Eikenflats

Er is een optie voor een losloop terrein voor:

 • a)Eikenflat 1 ,
 • b) tussen de 1e en 2e flat of
 • c) de 3e flat (bij het KPN gebouwtje LINKS aan de snelweg).

1 is de huidige locatie, voor die tussen flat 1 en 2 zijn er een paar klachten  en 3 is de duurste optie.

Het panel  stemt en de meerderheid is voor optie 3, daarna voor de huidige locatie (a).

 

9).  High Five

Er is een voetbaltoernooi georganiseerd voor kansarme kinderen uit verschillende wijken.  De organisatie van deze ‘High Five’  is vanuit Wellzo begonnen in Heechterp/Schieringen.

De aanvraag  vanuit High Five betreft 500 euro voor prijzen, zaalhuur en shirts met het  logo van de wijk. Het panel stemt voor.

10). Jeugdhonk

Er is een aanvraag voor een opknapplan voor 7000 euro. Het bestuur heeft de jongeren al aangemoedigd  ook verder te kijken voor subsidie. Er ligt nu een aanvraag van 4000 euro bij het panel  (aanpassingen Jeugdhonk, vloer, banken, beanbags=zitzak, huiswerkbegeleiding etc.).  Het voorstel van het panel is om er een garantstelling van te maken. Mocht het bedrag dan lager worden, dan is dat mooi meegenomen. De vloer kan bv geschilderd worden. De jongeren moeten  zelf helpen met de uitvoering en per uitgevoerde fase, die in overleg met het wijkcentrum plaatsvindt, dienen de bonnetjes dan ingeleverd te worden.  Vincent gaat morgenavond samen met Mory een bezoekje brengen.

11). Rondvraag 

Fridus vraagt naar de punten en de begroting die bij de gemeente ingediend worden.

Voor 15 dec. moeten de aanvragen voor reserveringen ingediend worden.

De Vogelaargelden: voor een stalen uitkijktoren moet een aanvraag met plantekening voor een omgevingsvergunning ingediend worden. De aanvraag voor een offerte moet nog ergens voorgelegd worden.

-Nienke is vanmiddag bij de fruitpluktuin geweest met de gemeente. Jan van den Berg is de persoon van de gemeente die er over gaat. In febr/maart kan er begonnen worden met de bouw.  Fridus neemt contact op met Nordwin en Schotsman om te vragen hoe je het beste kunt snoeien en verplaatsen.

-Er zou een gesprek komen met Agnes over de inrichting van de Egelantierstraat. Er is nog gelabeld geld van 2012 voor groen, misschien is er een combinatie mogelijk. Rikkie informeert  bij Agnes.

12).  Volgende vergaderingen  

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn:

Donderdag 8 December  en 12 Januari   (24 nov. vervalt daarmee).

21.30 afsluiting