WijkPanel Heechterp - Schieringen

Voor een schone, hele en veilige wijk

WIJKPANELVERGADERING HEECHTERP-SCHIERINGEN 01-09-2016

Locatie: Meetingpoint Lifemaster Larixstraat 16 Leeuwarden

Aanwezig:

 • Frans de Bie                                      Voorzitter
 • Fridus van den Berg                         Bewoner
 • Nienke Kuiper                                   Bewoonster
 • Petra Talsma                                     Bewoonster
 • Mory Poursaleh                                Bewoner
 • Vincent Childs                                   Bewoner

Afwezig:

 • Rikkie Hagen                                      Wijkmanager

Notuliste: Petra Vlutters


Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Afwezig met kennisgeving : Rikkie Hagen.

Mededelingen: 

Samenwerking in de wijk.  Frans is  gebeld door Westerhof om aan het wijkpanel voor te leggen om 21 september samen te komen met de groepen waar al mee wordt samen gewerkt  (wijkcomité, bewonersbedrijf, sociale wijkteam) om nog meer samen te werken. Daarna kan er dan weer contact worden gelegd met andere organisaties. Frans heeft aangegeven dat het panel er voor de bewoners is en er alleen op bepaalde onderwerpen wordt samengewerkt of diensten worden afgenomen.  Dat gaat van nature zo.  Bij activiteiten waar er meer samenwerking nodig is, komen de bewoners wel maar deze activiteiten zijn met 6 vrijwilligers beperkt.  Het wijkpanel ziet de meerwaarde van de 21e  niet echt in.  Een basis tot samenwerking is, dat je elkaar als gelijkwaardig ziet en dat is in deze wijk nog steeds niet het geval.  Er is aan het panel nog nooit gevraagd waar behoefte aan is en er is nog nooit een gewoon gesprek geweest.

Notulen vorige vergadering. Nynke Postma is natuurlijk Nynke Kuiper!  Daarna notulen goed gekeurd.

De hondentraining is afgelopen. Er waren twee mensen van net buiten de wijk.  Daarnaast was er  veel last in de wijk van een vrouw met een Rottweiler. Aan de meldingen was niets gedaan waarop Frans actie heeft ondernomen via facebook. De dame heeft inmiddels een gesprek met de politie gehad en houdt haar hond nu aan de lijn. Ook een andere hond geeft regelmatig overlast. Frans wil graag dat loslopende honden die overlast geven,  gemeld worden bij de politie ipv bij hem.  

Struunpad. De paal met bordje bij de wensboom  is weg  en het bordje bij de vissteiger is kapot. Het is doorgegeven maar niets mee gebeurd.  Fridus bekijkt de kosten voor een nieuw bordje op de bank bij de boom. Voor de rondleiding langs het struunpaad wordt aan boekjes gedacht die o.a. bij het wijkcentrum kunnen worden afgehaald omdat de geplaatste bordjes steeds vernield worden.  Voordeel van een boekje is ook dat de vragen na een tijdje makkelijker vernieuwd kunnen worden.

Asgaard heeft de schelpen nog niet opgehaald. De midnight walk gaat nu waarschijnlijk door Asgaard i.p.v. langs de fruitpluktuin.

Er moeten dit jaar nog plannen ingediend worden voor het Struunpad anders is de gereserveerde 10.000 euro weg.

Ideeën. Nienke vindt het ook leuk dat er op de groene electriciteitskasten graffiti komt. Ook wil ze graag een plan hoe kinderen veilig kunnen oversteken,  ze gaat dit uitwerken.  Namens het bestuur geeft ze aan dat bewoners en daarmee ook het wijkpanel, gratis gebruik moet kunnen maken van het wijkcentrum. Alleen koffie en thee moet dan betaald worden.

Honden losloopgebied. De bewoners van de eerste twee Eikenflats moeten geïnformeerd worden over een nieuw honden losloopveld bij de flats zodat eventuele bezwaren gemeld kunnen worden. Frans is door Agnes gevraagd dit op te pakken.  Het panel mag twee plekken aanwijzen voor een losloopgebied.             

Speeltuin. De ouders van kleine kinderen willen graag een hek om de speeltuin met 1 ingang, dat is nergens in de wijk. Het voorstel is om te gaan voor een hek aan de waterzijde van de speeltuin aan de Schieringerstaat. De kinderraad mag een nieuw toestel voor het tijgerplein uitzoeken van 600 euro. Het panel zou ook het bedrag kunnen vergroten zodat er meer mogelijkheden komen.

Pluktuinen. Er is weinig water bij de pluktuin waardoor planten dood zijn gegaan. Er zullen nieuwe planten moeten komen. Deze bestemming heeft een tijdelijk karakter omdat het bouwgrond is. Er wordt even genoemd om deze plek te gebruik voor een markt of een dierentuin. Bij de fruitpluktuin komen mogelijkheden om water uit de sloot te halen. Het is niet helemaal duidelijk wat er in de verhuiskosten van de tuin zit, die door de gemeente vergoed worden.

Diversen.  

 • Er zijn plannen om te proeven aan andere structuren in de wijken. Bv. een overkoepelend orgaan voor alle groepen.  Frans zegt dat je ook iets overkoepelends kunt bedenken en een afgevaardigde sturen .
 • 13 september gaan er twee mensen van het panel naar de opening van het seizoen voor de wijkpanels en wijkcomités.  
 • De posters  ‘schoon Heechterp Schieringen’  zijn opgehangen.  
 • De uitkijktoren zit nog in de maling (fridus).  
 • Frans wil de website van de Lytse hondenplaats graag houden.

Kunstroute. Mory zou een kunstroute maken door de wijk. Maar er is nog onvoldoende input.  Als de kunstwerken worden gekoppeld aan het struunpaad kan het gereserveerde geld van het Struunpad worden ingezet. Er wordt ook een idee geopperd voor een boekje met gedichten uit de wijk.

Containers. Frans is bezig met de pasjes van de ondergrondse containers. De derde Eikenflat heeft bv. slechts toegang tot 1 container. Dus als er daar iets is met de pers, hebben ze een probleem. Mensen moeten meer duidelijkheid krijgen voor welke containers hun pas geschikt is.

Nieuwsbrief. Nienke geeft aan dat het wijkcomité bezig is met een nieuwsbrief die mensen a.h.w. op de koelkast kunnen hangen om op de hoogte van de activiteiten te blijven.

Opzet panel  

Vincent heeft Profielschetsen en een concept huisreglement gemaakt voor het bestuur na 1 november. Tevens heeft hij gesprekken gevoerd met de huidige zittenden in het panel.  Het zal in een volgende vergadering aan de orde komen. De functie van voorzitter en secretaris mag gecombineerd worden.

Beste wijkpanel idee  

Iedereen heeft de ingediende ideeën ontvangen, de rest wordt toegestuurd , ook aan Rikkie.  De deadline is 28 september. Eind oktober zou de uitslag zijn maar deze wordt misschien uitgesteld. Iedereen bekijkt ze en toetst tevens op haalbaarheid. De eerst volgende vergadering worden ze besproken. Bij de bekendmaking zou een feest kunnen worden georganiseerd. Er wordt al een suggestie gedaan voor een zangeres. Tevens wordt er alvast rondgekeken voor een band.

Volgende vergaderingen:  22 september en 20 oktober vervallen.  Dit wordt  6 oktober.                                                                      Om variatie in de locatie aan te brengen, wordt er gekeken of deze plaats kan vinden in het wijkcentrum.